PC Service

Computer Service hjelper til med de fleste typer utstyr, fra datamaskiner og tablets til telefoner.

Har du problemer med datamaskin, nettbrett, telefon eller annet teknisk utstyr?
Ta kontakt med oss i Computer Service så hjelper vi deg med problemet!
Beskrivelse Pris
Innlevering av utstyr og 1 time feilsøk 40.00€
Hver time etter påbegynt feilsøk* 60.00€
Installasjon/re-installasjon av OS 120.00€
Backup (krever lagringsmedium) 60.00€
Språkbytte på Windows 7 og Windows Vista 90.00€
Språkbytte på Windows 8/8.1 og Windows 10 25.00€

*Vi kontakter deg om dette før vi utfører jobben.